Вовковинецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Вовковинецької селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік»

Дата: 14.05.2021 17:37
Кількість переглядів: 1748

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

 

1.Визначення проблеми

Однією з проблем Вовковинецької селищної ради є недостатня наповнюваність селищного бюджету, що не дозволяє виконувати місцеві бюджетні програми, забезпечити належний рівень життя жителів Вовковинецької громади.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим  кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Стаття 10 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік місцевих податків та зборів, порядок їх адміністрування, врегулювання відносин, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом, який офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків. Ураховуючи зміни у деяких законодавчих актів України, у тому числі щодо мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, виникла необхідність урегулювання питання встановлення ставок місцевих податків на території Вовковинецької селищної ради шляхом розробки та затвердження нового рішення селищної ради.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік» з додатками до цього рішення.

Неприйняття рішення спричинить значні втрати дохідної частини селищного бюджету.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставки земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та транспортного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевих податків не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення місцевих податків з 01.01.2022 року з урахуванням змін Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

 

 1. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

 • виконання вимог чинного законодавства;

 

 • врегулювання правовідносин між Вовковинецькою селищною радою, фізичними особами та суб’єктами господарювання;
 • відкритість   процедури,   прозорість   органу   місцевого    самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків;
 • встановлення ставок місцевих податків, які б враховували особливості території, інтереси громадян та дозволили б збільшити надходження до селищного бюджету для виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1:

 

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (не прийняти регуляторний акт)

Залишення питання без змін, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування  соціальної сфери.

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему.

Альтернатива № 2:

 

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають             вимогам законодавства

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Сталі надходження до селищного бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи селищної ради, її виконавчих органів, органів податкової служби.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:
 1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива   № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (не                прийняти регуляторний акт)

Відсутні

Втрати                                 бюджету

через застосування занижених ставок податку, що суттєво погіршить надходження до селищного бюджету.

У разі не встановлення рішенням органів місцевого самоврядування ставок місцевих податків, такі податки сплачуються платниками     

у порядку, встановленому

 

 

 

Кодексом    із     застосуванням    їх мінімальних ставок

Альтернатива     №

Збільшення     надходжень     до

Відсутні

2:

бюджету         селищної     ради.

 

прийняти

Підвищення рівня довіри до

 

регуляторний акт,

місцевої    влади    за    причини

 

положення    якого

встановлення     доцільних     та

 

повністю

обгрунтованих розмірів ставок

 

відповідають

місцевих           податків           з

 

вимогам

урахуванням                       рівня

 

законодавства

платоспроможності    суб’єктів

 

 

господарювання.

 

 

Забезпечує досягнення   цілей

 

 

державного регулювання.

 

 

Дозволить             наповнювати

 

 

селищний бюджет     власними

 

 

надходженнями.

 

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1: залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (не                 прийняти регуляторний акт)

У 2022 році податки будуть сплачуватись за нижчими ставками

Виконання не в повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів

Альтернатива № 2: прийняти регуляторний                           акт, положення     якого повністю відповідають вимогам законодавства

Виділення коштів з селищного бюджету на програми           соціально- економічного                   та

культурного         розвитку

міста,                   реалізація соціальних проектів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

42

30

72

 

Питома вага групи у                 загальній кількості, відсотків

0

0

58

42

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1: залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (не                 прийняти регуляторний акт)

У     2022    році          податки будуть        сплачуватись за мінімальними        ставками, передбаченими Податковим                кодексом України

Прямі витрати полягають у необхідності сплати податків відповідно до Податкового Кодексу України, а саме єдиного податку за мінімальними ставками.

Альтернатива № 2: прийняти регуляторний                           акт, положення     якого повністю відповідають вимогам законодавства

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва платників єдиного податку І та ІІ груп, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не проводився за причини того, що суб’єкти господарювання великого і середнього підприємництва не сплачують такий податок, або інша причина.

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив- ності

Коментарі   щодо    присвоєння                     відповідного бала

Альтернатива № 1: залишити     існуючу     на даний момент ситуацію без змін

(не                       прийняти

регуляторний акт)

1

Надходжень    бюджету    не    вистачить    для реалізації усіх запланованих програм Зниження      соціальної       та       економічної стабільності громадян

Збільшення соціальної напруги

Альтернатива № 2: прийняти            регуляторний акт,            положення     якого повністю      відповідають вимогам законодавства

3

Прийняття регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною мірою. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики.

Забезпечить фінансову основу самостійності селищної ради, що дасть змогу вирішити важливі проблеми міста, забезпечить досягнення поставлених цілей.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

Рейтинг результатив- ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного         місця

альтернативи                у рейтингу

Альтернатива

№ 1: залишити

існуючу на даний момент ситуацію без змін

Місцеве самоврядування: Відсутні Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими

Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими

Податковим кодексом України

Місцеве самоврядування: Відсутні Громадяни: Сплата податків за мінімальними ставками Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками

Останнє місце у рейтингу. Зменшаться надходження              до селищого бюджету. Підвищення соціальної напруги

Альтернатива

№ 2: прийняти регуляторний

акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Місцеве самоврядування: надходження додаткових коштів до       селищного бюджету; спрямування додаткового фінансового

ресурсу на соціально

-

економічний розвиток міста.

Громадяни:

Сплата

податків і зборів за обґрунтованими ставками

Суб’єкти господарювання: Сплата     податків     і зборів за обґрунтованими

Місцеве самоврядування: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за встановленими ставками.

Перше місце у рейтингу.

Регуляторний            акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми                     та

принципам    державної регуляторної політики. Збільшення надходжень                до селищного бюджету

 

 

ставками.

 

 

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка                              ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива

№ 1: залишити

існуючу на даний момент ситуацію без змін

(не            прийняти регуляторний акт)

Альтирнатива №1 не обрано – недостатнє наповнення             селищного        бюджету, неповна реалізація Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста.

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,

Земельного кодексу України та інших законів

Альтернатива

№ 2: прийняти регуляторний

акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Альтернатива є доцільною(обрано) – рішення приведене у відповідність до норм чинного                                                   законодавства, забезпечує наповнення селищного бюджету, дозволяє реалізувати програму соціально – економічного та культурного розвитку міста.

Зміни    у              Податковому кодексі               України, зниження платоспроможності платників                податків, зменшення                      кількості суб’єктів господарювання.

Політична                     та економічна ситуація в країні

Таким         чином         для          реалізації         обрано альтернативу         №         2-

встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків з метою можливості сплати податків суб’єктами господарювання та фізичними особами для наповнення селищного бюджету.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

 • винесення на розгляд сесії Вовковинецької селищної ради проекту рішення «Про            встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік»;
 • інформування платників про встановлені правила справляння податків на 2022

рік;

 • сприяння веденню підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, які є

платниками місцевих податків, з метою росту рівня їх платоспроможності;

 • забезпечення надходжень встановлених податків до селищного бюджету.

 

Принципи та заходи досягнення цілей регулювання:

 • регулювання побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності;
 • відповідність вимогам чинного законодавства України;

 

 • державне регулювання здійснюється органом місцевого самоврядування у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства України;
 • поєднання місцевих та державних інтересів.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури

Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу, що додається.

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Вовковинецької селищної ради.

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежений – один рік з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для    визначення    результативності    цього    регуляторного    акта    пропонується встановити такі загальні показники:

 • динаміка кількості платників податків;
 • обсяги надходжень від сплати місцевих податків.

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

тис.грн.

 

 

Назва показника

2020

(факт)

2021 рік (очікувані)

2022рік (очікувані у зв'язку з прийняттям рішення)

Податок      на      нерухоме                    майно, відмінне від земельної ділянки

207,7

221,7

(+14)

240,2

(+18,5)

Земельний податок, в т.ч. оренда землі

2593

3075,0

(+482)

3080

(+5,00)

Єдиний    податок     для                  платників податку І та ІІ групи

433

550

(+116)

595,8

(+45,8)

Транспортний податок

10,8

25

(+15,8)

25

(+0)

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть фактичні дані Деражнянської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та інформація по фактичним надходженням до селищного бюджету.

Повторне   відстеження   плануються   здійснити   через   рік   після   набуття чинності регуляторного акта.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Додаток 1 до аналізу регуляторного впливу

Додаток 2 до аналізу регуляторного впливу

Проєкт рішення "Про встановлення ставок та пільг на  місцеві податки та збори

на території Вовковинецької селищної   ради на 2022 рік"

Додаток 1 до проєкту рішення " Про встановлення ставок та пільг на  місцеві податки та збори

на території Вовковинецької селищної   ради на 2022 рік".

Додаток 2 до проєкту рішення " Про встановлення ставок та пільг на  місцеві податки та збори

на території Вовковинецької селищної   ради на 2022 рік".

Додаток 3 до проєкту рішення " Про встановлення ставок та пільг на  місцеві податки та збори

на території Вовковинецької селищної   ради на 2022 рік".

Додаток 4 до проєкту рішення " Про встановлення ставок та пільг на  місцеві податки та збори

на території Вовковинецької селищної   ради на 2022 рік".

Додаток 5 до проєкту рішення " Про встановлення ставок та пільг на  місцеві податки та збори

на території Вовковинецької селищної   ради на 2022 рік".

Додаток 6 до проєкту рішення " Про встановлення ставок та пільг на  місцеві податки та збори

на території Вовковинецької селищної   ради на 2022 рік".


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь